ЗБІРНИК
примірних зразків і форм виборчої документації

Одним файлом у форматі MS Word

Одним файлом в архіві


Application form of a person applied for accreditation as an official observer from a foreign state, an international organization

Рішення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії про утворення виборчого блоку політичних партій
(частина перша статті 45)

Витяг з протоколу з’їзду (зборів, конференції) політичної партії про утворення виборчого блоку політичних партій
(частини перша, п’ята статті 45)

Угода про утворення виборчого блоку політичних партій
(частина друга статті 44, частини перша – четверта статті 45)

Повідомлення про утворення виборчого блоку політичних партій
(частина п’ята статті 45)

Письмова згода особи на використання її прізвища у назві виборчого блоку політичних партій
(частина п’ята статті 45)

Повідомлення про проведення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії (міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) політичних партій, що входять до виборчого блоку політичних партій) з метою висунення кандидата на пост Президента України
(частина сьома статті 47)

Подання політичної партії про реєстрацію кандидата на пост Президента України
(пункт 1 частини другої статті 51)

Подання виборчого блоку політичних партій про реєстрацію кандидата на пост Президента України
(пункт 1 частини другої статті 51)

Витяг з протоколу з’їзду (зборів, конференції) політичної партії про висування кандидата на пост Президента України
(стаття 47, пункт 5 частини другої статті 51)

Витяг з протоколу міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) виборчого блоку політичних партій про висування кандидата на пост Президента України
(стаття 47, пункт 5 частини другої статті 51)

Заява про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України
(пункт 6 частини другої статті 51)

Автобіографія кандидата на пост Президента України
(пункт 2 частини першої статті 51)

Заява про самовисунення кандидатом на пост Президента України
(частини перша, друга статті 48)

Заява про реєстрацію уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу
(частини перша – третя статті 66)

Письмова згода особи представляти інтереси кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії
(частина третя статті 66)

Заява особи про згоду на участь у роботі окружної виборчої комісії
(частина третя статті 23)

Рішення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії про приєднання до виборчого блоку політичних партій
(частина перша статті 46)

Рішення виборчого блоку політичних партій про надання згоди на приєднання до виборчого блоку політичних партій
(частина перша статті 46)

Рішення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії про вихід із складу виборчого блоку політичних партій
(частина друга статті 46)

Витяг з протоколу з’їзду (зборів, конференції) політичної партії про вихід політичної партії із виборчого блоку політичних партій
(частина друга статті 46)

Рішення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії про розпуск виборчого блоку політичних партій
(частина дев’ята статті 46)

Витяг з протоколу з’їзду (зборів, конференції) політичної партії про розпуск виборчого блоку політичних партій
(частина дев’ята статті 46)

Заява особи про згоду на участь у роботі дільничної виборчої комісії
(частина шоста статті 24)

Заява особи про відкликання її заяви про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від політичної партії (виборчого блоку політичних партій)
(частина шоста статті 51)

Заява особи про відкликання заяви про самовисунення кандидатом на пост Президента України
(частина шоста статті 51)

Заява уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу про складення своїх повноважень
(частина шоста статті 66)

Заява кандидата на пост Президента України про прийняття рішення про відкликання уповноваженого представника в Центральній виборчій комісії та делегування іншої кандидатури замість вибулого
(частина сьома статті 66)

Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України
(частини перша, третя статті 67)

Письмова згода особи бути довіреною особою кандидата на пост Президента України
(частина третя статті 67)

Заява довіреної особи кандидата на пост Президента України про складання своїх повноважень
(частина сьома статті 67)

Заява кандидата на пост Президента України про прийняття рішення про відкликання довіреної особи та внесення іншої кандидатури замість вибулої
(частина восьма статті 67)

Подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від кандидата на пост Президента України
(частини друга, четверта, п’ята статті 69)

Подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від політичної партії, виборчого блоку політичних партій
(частини третя – п’ята статті 69)

Заява про згоду бути офіційним спостерігачем від кандидата на пост Президента України у територіальному виборчому окрузі
(частина четверта статті 69)

Заява про згоду бути офіційним спостерігачем від політичної партії, виборчого блоку політичних партій у територіальному виборчому окрузі
(частина четверта статті 69)

Заява офіційного спостерігача про складення своїх повноважень
(частина одинадцята статті 69)

Заява довіреної особи кандидата на пост Президента України про відкликання офіційного спостерігача та припинення його повноважень
(частина десята статті 69)

Заява керівного органу республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської організації партії (організацій партій, що входять до виборчого блоку) про відкликання офіційного спостерігача та припинення його повноважень
(частина десята статті 69)