Single-mandate districts and precincts in regions of Ukraine
Extraordinary parliamentary election on 26.10.2014
As of 29.03.2019 23:14:30
Estimated number of voters 35373498
Total number of precincts 33516

Region District numbers Number of districts Estimated number of voters Number of precincts
Autonomuos Republic of Crimea 1-10 10 1501115 1237
Vinnytsia region 11-18 8 1274948 1660
Volyn region 19-23 5 775634 1131
Dnipropetrovsk region 24-40 17 2624223 1774
Donetsk region 41-61 21 3262494 2425
Zhytomyr region 62-67 6 994172 1460
Zakarpats`ka region 68-73 6 952042 807
Zaporizhzhia region 74-82 9 1430502 1124
Ivano-Frankivsk region 83-89 7 1064300 1035
Kyiv region 90-98 9 1453526 1403
Kirovohrad region 99-103 5 771164 923
Luhansk region 104-114 11 1756934 1474
Lviv region 115-126 12 1952438 2139
Mykolaiv region 127-132 6 912493 930
Odesa region 133-143 11 1797765 1480
Poltava region 144-151 8 1176524 1270
Rivne region 152-156 5 865327 1000
Sumy region 157-162 6 915750 1005
Ternopil region 163-167 5 841074 1183
Kharkiv region 168-181 14 2139702 1684
Kherson region 182-186 5 851200 775
Khmelnyts region 187-193 7 1038699 1548
Cherkasy region 194-200 7 1024035 1104
Chernivtsi region 201-204 4 697375 561
Chernihiv region 205-210 6 860709 1103
Kyiv 211-223 13 2140706 1088
Sevastopol 224-225 2 298647 193

  Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"