У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

м. Київ

2 липня 2019 року № 1417

Про деякі питання організаційного та фінансового забезпечення проведення політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в одномандатних виборчих округах, передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

З метою забезпечення надання політичним партіям, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ефірного часу на загальнонаціональних теле-, радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня  2019 року, беручи до уваги можливості Національної суспільної телерадіокомпанії України (лист Національної суспільної телерадіокомпанії України від 1 липня 2019 року № 1.1-14/2114) та зважаючи на достатній обсяг виділених на цю мету бюджетних коштів, передбачених у кошторисі видатків на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, а також з метою організаційного та фінансового забезпечення проведення політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в одномандатних виборчих округах, передвиборної агітації на регіональних теле-, радіоканалах за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня  2019 року, враховуючи те, що у зв’язку з утворенням відповідно до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" Суспільного телебачення і радіомовлення України регіональні телерадіоорганізації державної форми власності, які забезпечують трансляцію програм на всю або більшість території відповідних регіонів України, увійшли до складу  ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", сто відсотків акцій якого належать державі, можливості філій Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо надання політичним партіям, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, ефірного часу лише на регіональних телеканалах (лист Національної суспільної телерадіокомпанії України від 2 липня 2019 року № 1.1-8/2117) та неможливість надання ними такого часу на регіональних радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, забезпечення оптимізації видатків коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року для фінансування заходів передвиборної агітації, здійснення передвиборної агітації з дотриманням принципу рівних умов, відповідно до частини першої статті 71, частин шостої – восьмої статті 72, абзацу другого частини першої, частини другої статті 73, частин вісімнадцятої – двадцятої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  постановляє:

1. Встановити, що на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року:

1) на замовлення Центральної виборчої комісії надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, здійснює Національна суспільна телерадіокомпанія України:

на загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії України – загальним обсягом по 60 хвилин у два етапи – двома рівними частинами по 30 хвилин;

на загальнонаціональному каналі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України – загальним обсягом по 60 хвилин у два етапи – двома рівними частинами по 30 хвилин;

2) на замовлення визначених окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (перелік додається), які здійснюватимуть у відповідних регіонах України організаційне та фінансове забезпечення проведення політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в одномандатних виборчих округах, передвиборної агітації, забезпечення надання ефірного часу для її проведення на регіональних телеканалах здійснюється філіями Національної суспільної телерадіокомпанії України;

3) ефірний час для проведення передвиборної агітації політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в одномандатних виборчих округах, на регіональних радіоканалах не надається.

2. Встановити, що окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України, визначені підпунктом 2 пункту 1 цієї постанови, для забезпечення проведення політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в одномандатних виборчих округах, передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України укладають відповідні угоди з Національною суспільною телерадіокомпанією України або з філією Національної суспільної телерадіокомпанії України у відповідному регіоні.

3. Окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, визначеним підпунктом 2 пункту 1 цієї постанови:

1) до 4 липня 2019 року на підставі загального обсягу ефірного часу, який у змозі надати філія Національної суспільної телерадіокомпанії України, визначити кількість ефірного часу на телебаченні для кожної політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та для кожного кандидата в народні депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі, у відповідному регіоні за формулою:

А = В/С

А – кількість ефірного часу на телебаченні, визначеного для однієї політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та для одного кандидата в народні депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі;

В – загальний обсяг ефірного часу, який надається філією Національної суспільної телерадіокомпанії України;

С – загальна кількість політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, у відповідному регіоні;

2) до 4 липня 2019 року включно укласти угоди з Національною суспільною телерадіокомпанією України або з відповідними філіями Національної суспільної телерадіокомпанії України у відповідному регіоні щодо надання ефірного часу на регіональних телеканалах політичним партіям, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, для проведення передвиборної агітації;

3) до 4 липня 2019 включно провести жеребкування за участю уповноважених осіб політичних партій в одномандатних виборчих округах, кандидатів у народні депутати України або їх довірених осіб щодо надання ефірного часу на регіональних телеканалах політичним партіям, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах відповідного регіону, для проведення передвиборної агітації;

4) у триденний строк з дня затвердження результатів жеребкувань такі результати та складені за їх підсумками розклади ефірного часу із зазначенням конкретних дат і часу виходу в ефір передвиборних агітаційних телерадіопрограм опублікувати у відповідному регіональному (місцевому) друкованому засобі масової інформації.

4. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, визначеним підпунктом 2 пункту 1 цієї постанови, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, Національній суспільній телерадіокомпанії України.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   Т. СЛІПАЧУК