ЦВК ПІДТРИМАЄ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ "ДЕМОКРАТІЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ"


Член Центральної виборчої комісії Леонтій Шипілов взяв участь у церемонії підписання Протоколу про співпрацю між Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) в Україні та 12 вищими навчальними закладами щодо впровадження Курсу IFES з громадянської освіти "Демократія: від теорії до практики".

У вітальному виступі Л. Шипілов наголосив на ролі і значенні громадянської освіти у становленні інститутів демократичної державності, ствердженні прав і свобод громадян України, плеканні їх гідності. Не випадково героїчні та трагічні події п'ятирічної давності отримали назву "Революції гідності", - громадянського здвигу за право самим обирати та визначати власну долю, право бути суб'єктом, а не об'єктом влади.

А відтак, як наголосив Леонтій Шипілов, знати свої права та обов'язки, усвідомлювати їх важливість, вміти їх застосовувати на практиці, - це чесноти гідного громадянина. І саме на це спрямований курс громадянської освіти "Демократія: від теорії та практики".

Водночас він наголосив на особливості представленого навчального курсу. А саме – його інтерактивності та інноваційності, де немає поділу на вчителя та учня, а є рівноправні учасники, які взаємодіють один з одним.

Слід додати, що програма зазначеного Курсу заснована на теоретичних, історичних та практичних знаннях. Вона охоплює такі теми, як демократичне врядування, права людини, громадянське суспільство та участь громадян у суспільному житті.

Зазначена ініціатива реалізовуватиметься за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від Уряду Великої Британії.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії

30.01.2019 р.