ЦВК ОПУБЛІКУВАЛА АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ "ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019"

Центральна виборча комісія опублікувала звіт за результатами чергових виборів Президента України 2019 року.

Видання містить інформацію про всі головні етапи організації підготовки і проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року – аналітичні матеріали і кількісні характеристики виборчого процесу у викладі провідних фахівців Секретаріату Центральної виборчої комісії за напрямами їхньої компетенції.

Більшість матеріалу – є виключно ексклюзивною інформацією Комісії і перекладена також на англійську мову, для того щоб з нею могли ознайомитись міжнародні спостерігачі і партнери ЦВК.

Центральна виборча комісія планує видавати подібні звіти щоразу після завершення виборчих процесів.

Ознайомитися зі звітом ЦВК за результатами чергових виборів Президента України 2019 року можна за посиланнями:

Версія українською мовою – https://www.cvk.gov.ua/vp_2019/inform/vpu_2019_zvit_ua.pdf;

Версія англійською мовою – https://www.cvk.gov.ua/vp_2019/inform/vpu_2019_zvit_en.pdf.

___________________________________

The Central Election Commission has issued an EXECUTIVE SUMMARY on the outcome of the Regular Election of the President of Ukraine on March 31, 2019.

The report contains information on the main stages of preparation and conduct of the March 31, 2019 election of the President of Ukraine, analytical materials and quantitative characteristics of the electoral process as presented by the leading experts of the CEC Secretariat within their competences.

Most of the materials is solely exclusive information of the Commission which is translated into English to make it available for international observers and partners of the CEC.

The Central Election Commission intends to issue such reports every time after an electoral process is completed.

To read the EXECUTIVE SUMMARY of the Central Election Commission on the results of the regular presidential elections in 2019 please follow

Ukrainian version – https://www.cvk.gov.ua/vp_2019/inform/vpu_2019_zvit_ua.pdf

English version – https://www.cvk.gov.ua/vp_2019/inform/vpu_2019_zvit_en.pdf

 

28.05.2019 р.