Інформація стосовно Порядку передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді України та кандидатам на пост Президента України при підготовці проведення виборів Президента України

1. Відповідно до положень частини дев’ятої статті 31 Закону України "Про вибори Президента України" Центральна виборча комісія за відповідним зверненням передає електронну копію бази даних Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) депутатським фракціям, про створення яких було оголошено на першій черговій сесії у Верховній Раді України поточного скликання (далі – фракція), та кандидатам на пост Президента України.

2. Фракція надсилає до Центральної виборчої комісії письмове зверненням, в якому вказуються прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого представника фракції, реквізити документа, що посвідчує його особу та підтверджує належність до громадянства України (номер, серія, ким і коли виданий), місце проживання із зазначенням адреси житла, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (якщо така є). Таке письмове звернення підписується головою фракції, підпис якого засвідчується в Апараті Верховної Ради України.

3. Кандидат на пост Президента України у письмовому зверненні вказує своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси житла, номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти (якщо така є). Письмове звернення подається кандидатом до Центральної виборчої комісії особисто або за його підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.

4. Передача електронної копії бази даних Реєстру здійснюється у приміщенні Центральної виборчої комісії представникам фракцій не пізніш як через двадцять днів з дня початку виборчого процесу, а  кандидатам на пост Президента України невідкладно після їх реєстрації Центральною виборчою комісією та виготовлення Службою розпорядника Реєстру електронної копії бази даних Реєстру за зверненням кандидата. Про дату передачі Центральною виборчою комісією електронної копії бази даних Реєстру представники фракцій та кандидати повідомляються письмово.

5. Для отримання електронної копії бази даних Реєстру, конверта із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування представник фракції надає документ, яким його уповноважено отримати електронну копію бази даних Реєстру, та пред’являє документ, що посвідчує його особу та підтверджує належність до громадянства України. Кандидат на пост Президента України надає посвідчення кандидата.

6. Про передачу електронної копії бази даних Реєстру, засвідчену кваліфікованим електронним підписом, на оптичному носії, запечатаного конверту із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування складається акт за встановленою формою у двох примірниках, один з яких надається уповноваженому представнику фракції, кандидату, а другий зберігається в Центральній виборчій комісії.

7. Кандидат на пост Президента України, представник фракції письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про дату та час перегляду електронної копії бази даних Реєстру.

8. Перегляд електронної копії бази даних Реєстру здійснюється представником фракції, кандидатом у приміщенні Центральної виборчої комісії, де розміщено автоматизоване робоче місце, обладнане спеціалізованим програмним забезпеченням для перегляду копій бази даних Реєстру.

9. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата не пізніш як на третій день з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата отримана ним електронна копія бази даних Реєстру на оптичному носії, засвідчена кваліфікованим електронним підписом, повертається Центральній виборчій комісії.

Фракції, кандидати не пізніш як на третій день після завершення виборчого процесу зобов’язані повернути Центральній виборчій комісії отриману електронну копію бази даних Реєстру на оптичному носії, засвідчену кваліфікованим електронним підписом.

25.01.2019 р.