ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 21 ЛИПНЯ 2019 РОКУ: ОСНОВНІ ВИБОРЧІ ПРОЦЕДУРИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОВК ТА ДВК ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ

21 липня відбулося голосування з позачергових виборів народних депутатів України. Центральна виборча комісія звертає увагу всіх членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, а також інших суб'єктів та учасників виборчого процесу на подану нижче інформацію.

У відповідності до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) після закінчення голосування 21 липня 2019 року окружна виборча комісія (далі – ОВК) здійснює такі виборчі процедури:

з моменту закінчення голосування о 20 годині розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та в одномандатному виборчому окрузі. На цей час члени ОВК не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії (частина перша статті 94 Закону);

невідкладно після закінчення засідання ОВК щодо встановлення підсумків голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та в одномандатному виборчому окрузі голова, заступник голови окружної виборчої комісії та два члени виборчої комісії транспортують до Центральної виборчої комісії протоколи окружної виборчої комісії про підсумки голосування (частина дев’ята статті 95, частина дев’ята статті 96 Закону);

не пізніше наступного дня після отримання остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі надсилає його копію на паперових носіях та в електронному вигляді Центральній виборчій комісії, Національному агентству з питань запобігання корупції (абзац шостий частини шостої статті 49 Закону);

не пізніше трьох днів після офіційного оприлюднення результатів виборів передає на зберігання до міських, районних у містах рад, районних державних адміністрацій за актом приймання-передачі всі матеріальні цінності, придбані за рахунок коштів Державного бюджету України та надані їм відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на період виборчого процесу для використання під час здійснення своїх повноважень, за винятком канцелярського приладдя, іншого обладнання та інвентарю, що мають разовий характер використання і списуються в установленому порядку. Передача вказаних матеріальних цінностей здійснюється згідно з Порядком зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року № 171 (зі змінами, внесеними постановою Комісії від 19 січня 2012 року № 4);

не пізніш як через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів голова ОВК, в разі його відсутності – заступник голови особисто звертається до державного реєстратора із письмовим повідомленням про дату припинення ОВК як юридичної особи (частина шоста статті 38 Закону);

не пізніш як через п’ять днів після офіційного оприлюднення результатів виборів отримує від дільничних виборчих комісій печатки, а також (за наявності) штампи "Вибув";

не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів повертає на рахунок Центральної виборчої комісії невикористані на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України (частина восьма статті 46 Закону);

у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів (частина дев’ята статті 46 Закону);

не пізніш як через п’ятнадцять днів після офіційного оприлюднення результатів виборів передає власну печатку, печатки дільничних виборчих комісій та штампи "Вибув" на зберігання до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Про передачу печаток виборчих комісій та штампів "Вибув" на зберігання складаються відповідні акти у двох примірниках, один з яких залишається в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, другий – разом з фінансовим звітом передається окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії.

Передача на зберігання печаток виборчих комісій та штампів "Вибув" здійснюється відповідно до Порядку виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток виборчих комісій з виборів народних депутатів України та штампа "Вибув", затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 22 березня 2012 року № 53 (із змінами, внесеними постановою Комісії від 2 вересня 2014 року № 832);

після офіційного оприлюднення результатів виборів передає на зберігання:

1) до відповідних місцевих державних архівних установ – документи, що належать до Національного архівного фонду;

2) до відповідних місцевих архівних установ, утворених місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, – документи з особового складу та виборчу документацію тимчасового зберігання. Передача виборчої документації здійснюється згідно з Порядком передачі окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України виборчої та іншої документації на зберігання до архівних установ, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 12 березня 2012 року № 46, за описами справ та актом приймання-передавання справ, один примірник якого передається до Центральної виборчої комісії, другий – залишається у відповідній архівній установі;

після закінчення процедури припинення комісії як юридичної особи, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів голова ОВК, в разі його відсутності – заступник голови особисто подає державному реєстратору за місцем розташування комісії документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи (частина дев’ята статті 38 Закону, Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та громадських формувань").

Дільнична виборча комісія (далі – ДВК) після закінчення голосування 21 липня 2019 року здійснює такі виборчі процедури:

передає до ОВК наступну інформацію:

1) невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 20 години 30 хвилин – про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування;

2) невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 20 години 30 хвилин – про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування (частини тринадцята, чотирнадцята статті 85 Закону);

відразу після передачі зазначених повідомлень розпочинає підсумкове засідання ДВК, яке проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На початку такого засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці розглядає заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, у разі їх надходження під час проведення голосування (частини перша, четверта статті 87 Закону);

невідкладно після закінчення засідання ДВК та складення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці транспортує до ОВК відповідні протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та іншу виборчу документацію (частина дванадцята статті 91, частина перша статті 93 Закону);

не пізніше трьох днів після офіційного оприлюднення результатів виборів передає виборчі скриньки у розібраному вигляді в упаковці на зберігання до місцевих органів виконавчої влади, сільських, селищних, міських, районних у містах рад за місцезнаходженням відповідних виборчих дільниць (Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року № 58 (зі змінами);

не пізніше як на третій день з дня оприлюднення результатів виборів передає до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких були внесені зміни (частина дев’ята статті 88 Закону);

не пізніш як через п’ять днів після офіційного оприлюднення результатів виборів передає власну печатку, а також (за наявності) штамп "Вибув" до ОВК, що її утворила (Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток виборчих комісій з виборів народних депутатів України та штампа "Вибув", затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 22 березня 2012 року № 53 (із змінами, внесеними постановою Комісії від 2 вересня 2014 року № 832);

через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України припиняє повноваження (частина третя статті 32 Закону).

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії

22.07.2019 р.