5 ДНІВ ДО ДНЯ ВИБОРІВ: АКТИВНА ФАЗА РОБОТИ ОВК І ДВК

У зв'язку з наближенням дня голосування з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року Центральна виборча комісія просить звернути увагу всіх членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, а також суб'єктів та учасників виборчого процесу на подану нижче інформацію.

Напередодні дня голосування, у відповідності до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон), окружна виборча комісія (далі – ОВК) здійснює зокрема такі виборчі процедури:

 починаючи з 14 липня 2019 року на своєму засіданні приймає від представника ЦВК виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах в упаковці підприємства-виготовлювача (абзац перший частини першої статті 82 Закону);

 до 17 липня 2019 року включно надсилає до ЦВК та розміщує на стенді офіційних матеріалів аналізи фінансових звітів, передбачених абзацом першим частини шостої статті 49 Закону (абзац третій частини сьомої статті 49 Закону);

 з 18 до 19 липня 2019 року включно передає виборчі бюлетені з виборів народних депутатів України для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах дільничним виборчим комісіям відповідного одномандатного виборчого округу (частина третя статті 82 Закону);

 20 липня 2019 року перевіряє налагодженість телефонного зв’язку з дільничними виборчими комісіями, приймає від них інформацію про готовність приміщень виборчих дільниць для проведення голосування, забезпеченість необхідною кількістю виборчих бюлетенів, бланків протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими скриньками, кабінами для таємного голосування, інформаційними плакатами політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, плакатами, що роз’яснюють порядок голосування на виборах народних депутатів України та про відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України;

 до 20 липня 2019 року включно розглядає подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії (у разі дострокового припинення повноважень усього складу комісії), подання про заміну члена дільничної виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу цієї комісії, заяви членів дільничної виборчої комісії про припинення своїх повноважень, які надійшли до комісії в установленому Законом порядку до дня голосування, тобто у разі:

1. дострокового припинення повноважень усього складу дільничної виборчої комісії відповідна ОВК не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад дільничної виборчої комісії;

2. дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених для дільничних виборчих комісій частинами другою, третьою статті 28 Закону, відповідна ОВК не пізніш як на третій день з дня припинення його повноважень, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, включає до її складу інших осіб замість цього члена виборчої комісії та членів цієї комісії, повноваження яких на цей час припинено, із тим, щоб кількісний склад такої дільничної виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим) відповідно для дільничних виборчих комісій звичайних, спеціальних та закордонних виборчих дільниць: великих – 14 осіб; середніх – 12 осіб; малих – 10 осіб; де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб – 4 особи;

3. внесення до відповідної ОВК подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, така виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня внесення відповідного подання про заміну члена комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, одночасно з достроковим припиненням його повноважень включає до складу відповідної дільничної виборчої комісії іншу кандидатуру, внесену на заміну тим самим суб’єктом подання (частини шоста – восьма статті 37 Закону та Роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, затверджене постановою Центральної виборчої комісії від 18 квітня 2013 року № 81 (зі змінами).  

Дільнична виборча комісія (далі – ДВК) здійснює зокрема такі виборчі процедури:

 до 17 липня 2019 року включно ДВК спеціальної виборчої дільниці приймає заяву виборця про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб (частини десята – дванадцята статті 43 Закону); невідкладно розглядає заяву виборця про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб (частина дванадцята статті 43 Закону); у день прийняття рішення щодо уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших видає виборцю копію рішення про внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці або про відмову у задоволенні заяви про уточнення списку виборців (частина дванадцята статті 43 Закону); при внесенні змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці невідкладно передає відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку (частина чотирнадцята статті 43 Закону).

 у строк, необхідний для забезпечення голосування, відповідно до вимог Закону облаштовує приміщення для голосування (обладнує приміщення кабінами для таємного голосування, розміщує виборчі скриньки, плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України, інформаційні плакати політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, інформаційні плакати кандидатів у народні депутати України тощо) (стаття 83 Закону);

з 18 до 19 липня 2019 року включно отримує від ОВК виборчі бюлетені (частина третя статті 82 Закону);

 до 18 липня 2019 року включно ДВК звичайної виборчої дільниці та ДВК спеціальної виборчої дільниці, утвореної в установі виконання покарань, слідчому ізоляторі отримує від органу ведення Державного реєстру виборців один примірник уточненого списку виборців на паперовому носії (абзац перший частини шостої статті 41, частина третя статті 43 Закону);

 невідкладно після виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців ДВК звичайної виборчої дільниці отримує від органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці (частина п’ята статті 42 Закону);

 до 20 години 19 липня 2019 року ДВК звичайної виборчої дільниці приймає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву виборця, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно (разом з довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця), з проханням забезпечити йому голосування за місцем перебування. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться лише на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму (частини п’ята, сьома статті 86 Закону);

 до 12 години 20 липня 2019 року приймає письмове або особисте повідомлення виборця, щодо якого у списку виборців зазначено відмітку про постійну нездатність самостійно пересуватися, про бажання проголосувати у приміщенні для голосування (пункт 1 частини третьої статті 86 Закону);

 20 липня 2019 року виготовляє витяг зі списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування (абзац перший частини другої статті 86 Закону);

 20 липня 2019 року проводить засідання стосовно розподілу обов’язків членів комісії на день голосування (за винятком голови та секретаря комісії) щодо:

1. встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців;

2. видачі виборцю виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах;

3. контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування;

4. контролю за виборчими скриньками;

5. організації голосування виборців за місцем перебування;

6. контролю входу та виходу із приміщення для голосування (частина друга статті 84 Закону);

• 20 липня 2019 року перевіряє налагодженість телефонного зв’язку з окружною виборчою комісією, передає інформацію про готовність приміщень виборчої дільниці для проведення голосування, забезпеченість ДВК необхідною кількістю виборчих бюлетенів, бланків протоколів про підрахунок голосів виборців, виборчими скриньками, кабінами для таємного голосування, інформаційними плакатами політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, плакатами, що роз’яснюють порядок голосування на виборах народних депутатів України та про відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії

16.07.2019 р.