ВИТЯГ
із Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492
в редакції постанови Правління Національного банку України
від 26 червня 2012 року № 273

17. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів

17.1. Банки відкривають за відповідними балансовими рахунками накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України згідно із Законом України "Про вибори Президента України", накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборчий фонд партії), поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" та поточні рахунки виборчих фондів місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови згідно із Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Зазначені в цьому пункті рахунки відкриваються лише в національній валюті.

Банк у разі відкриття рахунку виборчого фонду особі, зазначеній в абзаці першому цього пункту, її представником проводить ідентифікацію цього представника на підставі таких документів:

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
документа, виданого відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Банк ідентифікує представника, який відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, на підставі його паспорта з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Представник обов'язково має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження.

Розпорядник рахунку зобов'язаний пред'явити банку такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
документ, що підтверджує його повноваження.

Розпорядник, який відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний орган державної податкової служби, пред'являє паспорт з відміткою про наявність у нього права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

17.2. Кандидат на пост Президента України відкриває один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку в межах одного територіального виборчого округу.

Партія, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду партії в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку на території одного одномандатного виборчого округу.

Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі відкриває один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.

Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови відкривають один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку України, який визначається територіальною виборчою комісією за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії.

17.3. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7);
копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією;
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;
документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків кандидата;
картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7);
довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;
документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків кандидата;
картки із зразками підписів (додаток 8), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.4. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);
копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, уключених до виборчого списку партії, засвідченої Центральною виборчою комісією;
копії свідоцтва про реєстрацію партії, виданого Міністерством юстиції України;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію партії;
картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду партії. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);
довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повну назву партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;
копії свідоцтва про реєстрацію партії, виданого Міністерством юстиції України;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію партії;
картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду партії у відповідному одномандатному виборчому окрузі. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.5. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);
копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, уключених до виборчого списку від місцевої організації партії, засвідченої територіальною виборчою комісією;
копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, виданого відповідним органом Міністерства юстиції України;
копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію місцевої організації партії, якщо місцева організація партії є юридичною особою / копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію політичної партії, структурним утворенням якої є місцева організація партії, що не є юридичною особою;
картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників виборчого фонду місцевої організації партії. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України партії або місцевої організації партії. Зразки підписів розпорядників поточного рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

17.6. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (далі у цьому пункті - кандидат) на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7);
копії рішення Центральної виборчої комісії / територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата, засвідченої Центральною виборчою комісією / територіальною виборчою комісією;
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, кандидата;
документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків кандидата;
картки із зразками підписів (додаток 8). У картку із зразками підписів виборчого фонду кандидата включається зразок підпису одного розпорядника виборчого фонду кандидата. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

17.7. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунків, зазначених у пункті 17.1 цієї глави, повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію або територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

17.8. Порядок формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори Президента України".

Порядок формування виборчого фонду партії, кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори народних депутатів України".

Порядок формування виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

17.9. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п'ятнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.

Банк закриває рахунки виборчого фонду партії на п'ятнадцятий календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.

Банк закриває рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі на третій календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України у відповідному одномандатному виборчому окрузі.

Директор Департаменту платіжних систем                                     В.М. Кравець