Звіт про виконання загального фонду кошторису Центральної виборчої комісії
за 2005 рік

тис. грн.

№ п/п

Код програмної класифікації видатків
та кредитування

Назва КПКВК

Затверджено кошторисом
на 2005 рік

Надійшло коштів
за звітний
період

Касові видатки
за звітний
період

1

6731010

Керівництво та управління у сфері проведення виборів
та референдумів

31248,6

22312,1

22312,1

2

6731020

Проведення виборів народних депутатів України

32352,0

29282,3

29282,3

3

6731040

Проведення виборів Президента України

33820,2

33720,2

33720,2

Всього

 

 

97420,8

85314,6

85314,6

 Голова Центральної виборчої комісії   Я. ДАВИДОВИЧ

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку та звітності  – головний бухгалтер   А. КАРМАНЮК