ДО УВАГИ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ЇХ ДОВІРЕНИХ ОСІБ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ ВІД ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Інформуємо щодо порядку перебування в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях з метою спостереження за перебігом виборчого процесу з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Командувача об’єднаних сил від
26 квітня 2018 року № 26

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок перебування в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб не залучених та військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб, які залучаються до проведення таких заходів
(ВИТЯГ)

І. Загальні положення

1.1 Інструкція з порядку перебування в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб не залучених та військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб, які залучаються до про заходів (далі – Інструкція), визначає окремі питання здійснення контролю за перебуванням військовослужбовців (службовців) сектору безпеки і оборони, цивільних осіб та транспортних засобів, на яких вони пересуваються в районі проведення операції об’єднаних сил.

1.2 Контроль за переміщенням осіб, транспортних засобів в межах ведення операції об’єднаних сил здійснюється на таких засадах:

відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаного державного кордону;

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

захисту прав і свобод цивільного населення;

забезпечення додержання міжнародних зобов’язань України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, принципів і норм міжнародного права;

недопущення проникнення (постачання) в район ведення операції об’єднаних сил диверсійно-розвідувальних сил (груп) противника (зброї, боєприпасів та вибухових речовин);

протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних структур.

1.3 Переміщення осіб через лінію розмежування встановлюється нормативно-правовими актами, які регламентують порядок контролю за переміщенням осіб через лінію розмежування у межах Донецької та Луганської областей.

1.4 У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

район ведення бойових дій – визначена територія проведення операції об’єднаних сил вздовж державного кордону України до переднього краю другого рубіжу оборони.

зона безпеки – визначена територія прилегла до району бойових дій проведення операції об’єднаних сил.

район обмеженого доступу – район місцевості (ділянка місцевості), об’єкт, в тому числі будівлі та споруди, які розміщуються на даній ділянці (об’єкту) на (в) яких розміщуються військові частини (підрозділи), загони, відділи, відділення, установи, місця розміщення озброєння та військової техніки, запаси матеріально-технічних засобів, склади Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони, а також об’єкти інфраструктури які забезпечують життєдіяльність, в тому числі місцевого населення які сумісно використовуються або знаходяться в районах проживання громадян на території Донецької та Луганської областей.

район забороненого доступу – район місцевості (ділянка місцевості), об’єкт в тому числі будівлі та споруди, які розміщуються на даній ділянці (об’єкту) на (в) яких розміщуються військові частини (підрозділи), загони, відділи, відділення, установи, місця розміщення озброєння та військової техніки, запаси матеріально-технічних засобів, склади Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони, а також об’єкти інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність, в тому числі місцевого населення, які використовуються військовими частинами (підрозділами) і входять до складу об’єднаних сил та мають виключно важливе значення.

Командувач об’єднаних сил – здійснює керівництво силами та засобами Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримувані збройної агресії Російської Федерації безпосередньо у Донецькій та Луганській областях.

особливий порядок – порядок надання органам сектору безпеки і оборони, іншим державним органам України спеціальних повноважень, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримувані збройної агресії Російської Федерації.

Умови настання особливого порядку та надання спеціальних повноважень:

загроза застосування засобів ураження, в тому числі ракетних військ та артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації;

загроза здійснення терористичних актів і диверсій;

рух військових колон;

проведення заходів щодо пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних сил (груп) (далі – ДРС та ДРГ) противника;

проведення заходів розмінування місцевості та об’єктів;

проведення заходів бойової та оперативної підготовки;

проведення заходів оперативно-розшукової роботи;

виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

перевірка готовності сил і засобів об’єднаних сил до виконання завдань за призначенням;

забезпечення безпеки переміщення та перебування вищого військово-політичного керівництва держави, представників держав-партнерів.

рубіж ізоляції – визначені рішенням Командувача об’єднаних сил місця, ділянки місцевості, які прилягають до району проведення операції, району бойових дій, де здійснюється перевірка у громадян і посадових осіб документів, що посвідчують особу, здійснюється особистий огляду громадян, речей, що при них знаходяться, транспортних засобів, які ними перевозяться;

режими перебування в зоні безпеки – визначені умови перебування громадян та спеціальні повноваження військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та осіб в районі проведення операції об’єднаних сил;

Встановлюються рижими – ЗЕЛЕНИЙ (перебування та переміщення не обмежене), ЖОВТИЙ (для районів обмеженого доступу) та ЧЕРВОНИЙ (для районів забороненого доступу та району ведення бойових дій);

перепустка – документ, що надає право в’їзд (виїзду), проходу в райони ведення операції об’єднаних сил для забезпечення безперервного та оперативного управління військами (силами), надання невідкладної медичної, соціальної, гуманітарної допомоги населенню та в інших випадках;

спеціальна перепустка – документ, який діє на всій території проведення операції об’єднаних сил та надає право на безперешкодний та позачерговий пропуск;

блок-пост – загороджувальний пункт у визначеному місці (на ділянці місцевості, у споруді або їх комплексі) в районі проведення операції об’єднаних сил, призначений для контролю за рухом людей, транспортних засобів, перевірки в осіб документів, що посвідчують особу, особистого догляду осіб і огляду речей, що при них знаходяться, огляду транспортних засобів та речей, що ними перевозяться, з метою запобігання несанкціонованому проникненню осіб в район проведення операції об’єднаних сил, проникнення з неконтрольованої території ДРС та ДРГ противника та їх пособників, а також ввезення (вивезення) до (з) району проведення операції об’єднаних сил предметів і речовин, вилучених з цивільного обороту або обмежених в обороті.

ІІ. Встановлення порядку перебування в районі проведення операції об’єднаних сил

2.1 Допуск до району обмеженого доступу осіб не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснюється за рішенням Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань та відповідних командирів (начальників) до повноважень яких входить забезпечення дотримання порядку перебування в районах проведення операції об’єднаних сил та на об’єктах, що перебувають під їх охороною (оперативним управлінням) у відповідності до порядку встановленим цією Інструкцією.

Допуск до району забороненого доступу здійснюється на підставі встановлених зразків перепусток, за рішенням Командувача об’єднаних сил. Допуск сторонніх осіб до такого району ЗАБОРОНЕНО.

В’їзд до району ведення бойових дій, районів обмеженого та забороненого доступу дозволяється лише через визначені командуванням об’єднаних сил блок-пости.

2.2. Режими та умови перебування, а також спеціальні повноваження  військовослужбовців, працівників правоохоронних органів в районах проведення операції об’єднаних сил визначаються Командувачем об’єднаних сил.

2.3. Підставою для допуску в район проведення операції об’єднаних сил для осіб не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях є:

проживання в районі проведення операції об’єднаних сил особи, яка намагається в’їхати (виїхати) на цю територію, або її близьких родичів чи членів сім’ї, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

розташування в районі проведення операції об’єднаних сил місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;

смерті близьких родичів або членів сім’ї в районі проведення операції об’єднаних сил, що підтверджується відповідними документами;

наявність права власності на об’єкти нерухомості, що знаходяться в районі проведення операції об’єднаних сил;

необхідність участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту чи з гуманітарних питань;

необхідність виконання дипломатичних та консульських функцій, в тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з Міністерства закордонних справ України);

необхідність виконання функцій в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з Міністерства закордонних справ України);

звільнення з місць позбавлення волі, на підставі документу, що посвідчує особу, після відповідної перевірки працівниками Національної поліції України;

наявність спеціальної перепустки;

здійснення поїздок в район проведення операції об’єднаних сил для: трудової діяльності, навчання, наукової діяльності, культурною або релігійною метою, оздоровлення, супроводу дитини до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів, тощо.

Перелік підстав для допуску в район проведення операції об’єднаних сил для осіб не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях за рішенням Командувача об’єднаних сил може уточнюватися.

2.4. Особам не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях відмовляється у наданні допуску до району проведення операції об’єднаних сил у разі:

коли особа підозрюється у вчиненні кримінально правопорушення;

коли паспорт громадянина є підробленим, зіпсованим або належить іншій особі;

коли є наявні відомості про сприяння особою вчиненню правопорушення;

у разі реальної загрози життю та здоров’ю з введенням ЧЕРВОНОГО режиму перебування, як в районі бойових дій так і в зонах безпеки.

2.5 У разі реальної загрози життю та безпеці особам, які не залучаються до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у тому числі військовослужбовцям (державним службовцям, працівникам) Збройних Сил України, інших військових формувань, працівникам правоохоронних органів (далі – військовослужбовці та працівники), які залучаються до цих заходів, Командувач об’єднаних сил має право тимчасово обмежувати перебування (в’їзду) в райони ведення бойових дій (забороненого доступу).

2.6. Підставою для допуску до району бойових дій, району забороненого доступу (ЧЕРВОНИЙ режим) для осіб не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях є:

проживання в районі проведення операції об’єднаних сил особи, яка намагається в’їхати (виїхати) на цю територію, або її близьких родичів чи членів сім’ї, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

перетин лінії розмежування з метою входу (виходу), в’їзду (виїзду) до окупованих територій Луганської та Донецької областей;

смерті близьких родичів або членів сім’ї в районі проведення операції об’єднаних сил, що підтверджується відповідними документами;

наявність права власності на об’єкти нерухомості, що знаходяться в районі проведення операції об’єднаних сил;

необхідність виконання функцій в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з Міністерства закордонних справ);

звільнення з місць позбавлення волі, на підставі документу, що посвідчує особу, після відповідної перевірки працівниками Національної поліції України;

здійснення поїздок в район проведення операції об’єднаних сил для трудової діяльності з метою відновлення інфраструктури населених пунктів, надання медичної та соціальної допомоги;

наявність спеціальної  перепустки.

Перелік підстав для допуску до району бойових дій для осіб не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях за рішенням Командувача об’єднаних сил може уточнюватися.

2.7. Перебування військовослужбовців та працівників їх переміщення військовими (службовими) транспортними засобами в районі проведення операції об’єднаних сил організовується та здійснюється з урахуванням умов обстановки, яка склалася, наявності сил та засобів, визначених завдань, бойового розподілу підрозділів та місця їх дислокації.

Організація вибуття військовослужбовців та працівників і переміщення військових (службових) транспортних засобів в районі проведення операції об’єднаних сил покладається на відповідних командирів (начальників).

2.8. Підставою для допуску в район проведення операції об’єднаних сил  та переміщення в ньому військовослужбовців та працівників, які залучаються до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях є:

пароль, встановлений Об’єднаним командним пунктом об’єднаних сил;

відпускний квиток;

посвідчення про відрядження;

наряд на отримання матеріально-технічних засобів;

записка про звільнення, а також інші документи, скріплені гербовою печаткою військової частини, які підтверджують законність перебування військовослужбовців та працівників в районі проведення операції об’єднаних сил за наявності особистих документів, що посвідчують особу.

За відсутності у військовослужбовця (працівника) документів, що надають право на допуск до району проведення операції об’єднаних сил та переміщення в ньому, вони затримуються та передаються представнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (Національної поліції України) для з’ясування підстав перебування військовослужбовця (працівника) в районі проведення операції об’єднаних сил.

2.9. За умови переміщення військовослужбовця (працівника) зі зброєю (боєприпасами), в нього повинні бути підтверджуючі документи на право носіння зброї та боєприпасів на період перебування в районі проведення операції об’єднаних сил.

IІІ. Порядок (особливості) використання озброєння та військової техніки (транспортних засобів) військовими частинами (підрозділами) в районі ведення операції об’єднаних сил

3.1. Право дозволу на переміщення озброєння та військової техніки (транспортних засобів) Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів (далі – транспортних засобів) в районі ведення операції об’єднаних сил надається командиру (начальнику), якому надано право на організацію та забезпечення переміщення транспортних засобів.

Дорожній (маршрутний) лист є розпорядженням командиру підрозділу та водію на виконання завдань. Запис в дорожньому (маршрутному) листі “Зона проведення операції”, “Район виконання завдань” – не допускається.

3.2. Використовування не облікованих у військових комендатурах за військовими частинами транспортних засобів наданих в якості гуманітарної (благодійної) допомоги військовим частинам заборонено.

3.3. Забороняється:

залишати транспортні засоби у громадських та інших місцях без нагляду;

використання транспортних засобів, які належним чином не обліковані у військових частинах та не зареєстровані у відповідних підрозділах військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для виконання службових (бойових) завдань (відрядження) в районі проведення операції об’єднаних сил.

3.4. Перетинання транспортними засобами району проведення операції об’єднаних сил здійснюється за паролем, встановленим Об’єднаним командним пунктом об’єднаних сил, після перевірки у кожній особи, яка слідує з транспортним засобом, документів, що її засвідчують.

3.5 Контроль за переміщенням військовослужбовців та транспортних засобів на маршрутах висування, залізничних (автомобільних) вокзалах з/до району ведення операції об’єднаних сил, здійснюється військовослужбовцями  Військової служби правопорядку у Збройних Силах України з дотриманням вимог розпорядженням начальника штабу – першого заступника Командувача об’єднаних сил від 23.04.2018 № Р-27 “Щодо забезпечення контролю за переміщенням автомобілів та військовослужбовців за межі району проведення операції об’єднаних сил”.

ІV. Організація та забезпечення пропускного режиму в районі ведення операції об’єднаних сил.

4.1. Для забезпечення контролю за режимом перебування в районі ведення операції об’єднаних сил, створюється угруповання зі складу об’єднаних сил, яке в себе включає:

орган управління;

сили і засоби з впровадження режиму перебування в районі проведення операції об’єднаних сил у складі:

4.2. Орган управління – підрозділ з питань режиму перебування в районі проведення операції об’єднаних сил, який створений при Об’єднаному командному пункті об’єднаних сил, та до складу якого можуть залучатися представники Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України з метою планування, координації діяльності сил і засобів з впровадження режиму пропуску та організації видачі перепусток для фізичних та юридичних осіб, транспортних засобів та вантажів.

4.3. Сили і засоби з впровадження режиму перебування в районі проведення операції об’єднаних сил у складі.

До складу сил і засобів з впровадження режиму перебування в районі проведення операції об’єднаних сил у складі входять військові частини (підрозділи) Збройних Сил України інші військові формування та правоохоронні органи, що входять до складу об’єднаних сил або виконують завдання на території проведення операції об’єднаних сил.

Місця несення служби, бойовий чисельний склад, що залучається до виконання завдань з режиму визначається Командувачем об’єднаних сил.

V. Порядок та особливості використання перепусток до району проведення операції об’єднаних сил.

5.1. З метою організації пропуску до району ведення операції об’єднаних сил для осіб не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, військовослужбовців та працівників, які залучені до проведення цих заходів, створюється система пропускного режиму.

5.2. Для забезпечення безперервного управління та контролю за заходами проведення операції об’єднаних сил за рішенням Командувача об’єднаних сил видається спеціальна перепустка.

5.3. Спеціальна перепустка дає право власнику безперешкодно пересуватись зоною безпеки, районом бойових дій, перебувати в районах забороненого та обмеженого доступу;

автомобіль, пасажири та вантаж перевірці не підлягають;

власнику перепустки надається допомога та сприяння у переміщенні зоною безпеки, районом бойових дій та районах забороненого і обмеженого доступу;

зміна порядку використання даної перепустки визначається лише Командувачем об'єднаних сил.

5.4. Для організації управління військами (силами), у тому числі для пропуску осіб не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (надання невідкладної медичної, соціальної, гуманітарної допомоги населенню та в інших випадках) в районі проведення операції об’єднаних сил за рішенням Командувача об’єднаних сил, командирів опративно-тактичних угруповань можуть видаватись перепустки.

5.5 Перепустка дає право власнику безперешкодно пересуватись зоною безпеки, районом бойових дій, перебувати в районах забороненого та обмеженого доступу  навіть у разі оголошення в них ЧЕРВОНОГО режиму, при цьому автомобіль, пасажири та вантаж підлягають перевірці.

5.6. Перепустка є документом, що видається начальником підрозділу з питань режиму в районі проведення операції об’єднаних сил при об’єднаному командному пункті об’єднаних сил (оперативно-тактичних угрупованнях) з письмового дозволу Командувача об’єднаних сил (відповідного командира оперативно-тактичного угруповання).