ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
для реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій під час повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

Загальна інформація

Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України (далі "спостерігачі).

Кандидатури громадян держави агресора не можуть бути подані для реєстрації спостерігачами.

Кандидатура, що пропонується для реєстрації спостерігачем, не може бути подана від двох або більше суб’єктів.   

Документом, що надає спостерігачам право здійснювати свої повноваження, є посвідчення, видане Центральною виборчою комісією за встановленою нею формою.

Посвідчення дійсне за умови пред’явлення спостерігачем документа, що посвідчує його особу.

Повноваження спостерігачів починаються з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією і припиняються після встановлення нею результатів виборів Президента України.

Порядок

1. Документи щодо реєстрації спостерігачів подаються до Центральної виборчої комісії не раніше дня оголошення офіційних результатів чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року та не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування (13 квітня 2019 року).

2. Пропозиції щодо реєстрації спостерігачів викладаються у формі звернення, яке подається до Центральної виборчої комісії іноземними державами через акредитовані в Україні дипломатичні представництва цих держав, міжнародними організаціями безпосередньо до Комісії або через Міністерство закордонних справ України.

3. У листі-зверненні до Центральної виборчої комісії за підписом керівника відповідної міжнародної організації (особи, що представляє міжнародну організацію в Україні) або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави зазначаються вид (чергові) та дата (21 квітня 2019 року) проведення виборів Президента України, під час яких передбачається здійснювати спостереження за ходом виборчого процесу, контактна інформація виконавця з підготовки документів щодо реєстрації спостерігачів (прізвище, ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності), номер телефону) та перелік осіб, яких пропонується зареєструвати спостерігачами (прізвища та імена зазначаються в суворій відповідності з даними документу, що посвідчує особу).

4. Разом зі зверненням подається анкета, заповнена на кожну особу, яка пропонується для реєстрації спостерігачем, за встановленою Центральною виборчою комісією формою (див. нижче), а також ксерокопія сторінки чинного паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на якій зазначено прізвище та ім’я відповідної особи і міститься її фотографія.

5. Міжнародна неурядова організація до звернення також додає засвідчені копії установчих документів (статут тощо), які підтверджують, що до статутної діяльності такої організації належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, а також засвідчену копію документа на підтвердження міжнародного статусу такої організації (наприклад копія документу про реєстрацію організації більш ніж в одній країні).

У разі виявлення помилок, неточностей або розбіжностей у персональних даних, які містяться у зверненнях, анкетах та ксерокопіях документів, що посвідчують особу, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації спостерігачів, такі документи повертаються для виправлення без прийняття попереднього рішення Центральною виборчою комісією.

У разі надходження звернення за підписом керівника відповідної міжнародної організації (особи, що представляє міжнародну організацію в Україні) або акредитованого в Україні дипломатичного представництва іноземної держави щодо відкликання, скасування реєстрації запропонованого ними спостерігача Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування його реєстрації.

Анкета особи, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України