ЗВІТ
про витрачання коштів Державного бюджету України
Центральною виборчою комісією у 2004 році

     Відповідно до Закону України „Про Центральну виборчу комісію” Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України „Про Центральну виборчу комісію” та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського та місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених Законами України.

     У 2004 році в Центральній виборчій комісії згідно зі штатним розписом працювало 175 осіб – це члени Комісії, працівники Секретаріату, водії автогосподарства Комісії.

     Центральна виборча комісія розмішується в приміщеннях, орендованих у Київської обласної державної адміністрації, загальною площею 4 тис. 876,7 кв.м.

     Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” затверджено видатки на здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в сумі 508 млн 774,1 тис. гривень.

     Розподіляються вони за такими бюджетними програмами:

     „Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів” – 14 млн 685,9 тис. грн;

     „Проведення виборів народних депутатів України” – 2 млн 954,4 тис. грн;

     „Проведення виборів Президента України” – 491 млн 133,8 тис. гривень.

     Інформацію про витрачання коштів за бюджетними програми зазначено в таблицях 1–3:

Таблиця 1

Бюджетна програма
„Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів”

тис.грн

Код економічної
класифікації видатків

Затверджено

Фактично використано

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1
2
3
4
5

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

385,7

 

383,8

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2,0

 

2,0

 

М'який інвентар та обмундирування

15,8

 

13,9

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1481,1

4,4

1338,6

4,4

Оренда та експлуатаційні послуги

21,8

 

21.8

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

526,6

 

333,0

 

Послуги зв'язку

475,1

 

336,8

 

Оплата інших послуг та інші видатки

411,7

 

327,8

 

Видатки на відрядження

276,9

 

118,8

 

Поточні трансферти  за кордон

7,0

 

7,0

 

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4302,0

 

4026,6

 

Капітальний ремонт та  реконструкція адміністративних об'єктів

350,5

 

350,5

 

     Зважаючи на те, що правовий статус і повноваження членів Центральної виборчої комісії передбачають розширення міжнародних зв'язків (обмін досвідом, вивчення практики роботи), постійну взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, що потребує виїзду на місця, членами Комісії та працівниками її Секретаріату у 2004 році здійснено 41 відрядження, з них 25 – за кордон.

     Витрачання коштів за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" здійснювалося для забезпечення проведення виборів народних депутатів України у трьох одномандатних виборчих округах за такими напрямами:

Таблиця 2

Бюджетна програма
„Проведення виборів народних депутатів України”

тис.грн

Код економічної
класифікації видатків

Затверджено

Фактично використано

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1
2
3
4
5

Дослідження і розробки, державні програми

2954,4

 

2953,9

 

у тому числі:

 

 

 

 

Видатки, пов'язані з централізованим матеріально-технічним забезпеченням виборчої кампанії

645,7

 

645,7

 

Видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності окружних виборчих комісій

2308,7

 

2308,7

 

     Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року, повторного голосування 21 листопада та 26 грудня 2004 року відповідно до Закону України „Про вибори Президента України” здійснювалося з двох джерел – за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

     Головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України, згідно із законодавством України є Центральна виборча комісія, а розпорядниками цих коштів у регіонах – територіальні виборчі комісії, які відповідно до Закону України „Про вибори Президента України” є юридичними особами.

     Для організації підготовки та проведення виборів Президента України у 2004 році Центральною виборчою комісією було утворено 225 територіальних виборчих комісій. Розроблено та затверджено середні норми видатків територіальних та дільничних виборчих комісій, відповідно до яких територіальні виборчі комісії складали єдині кошториси видатків, що затверджувалися Центральною виборчою комісією.

     Витрачання коштів за бюджетною програмою „Проведення виборів Президента України” здійснювалося за двома напрямами:

     • видатки, пов'язані з централізованим забезпеченням проведення виборів у 225 територіальних виборчих округах та закордонних виборчих дільницях;

     • видатки, пов'язані із забезпеченням діяльності територіальних та дільничних виборчих комісій.

Таблиця 3

Бюджетна програма „Проведення виборів Президента України”

тис.грн

Код економічної
класифікації видатків

Затверджено

Фактично використано

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1
2
3
4
5

Дослідження і розробки, державні програми

491133,8

 

444005,6

 

1. Видатки, пов'язані з централізованим забезпеченням проведення виборів

127392,4

 

102000,6

 

у тому числі:

 

 

 

 

– друкування нормативно-правових актів, методичних посібників, інформаційно-аналітичних матеріалів з питань практичного застосування виборчого законодавства

440,0

 

348,9

 

– виготовлення виборчої документації (з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням їх до територіальних виборчих комісій)

29914,7

 

27892,1

 

– послуги засобів масової інформації

11228,5

 

9846,9

 

– виготовлення передвиборних плакатів (з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням їх до територіальних виборчих комісій)

2500,1

 

2463,5

 

– модернізація та розвиток інформаційно-аналітичної підсистеми "Вибори Президента України” Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"

3281,2

 

3281,2

 

– виготовлення виборчих скриньок, архівних боксів (з урахуванням витрат, пов'язаних з їх транспортування, придбання разових пломб для опломбовування виборчих скриньок, пакетів для транспортування виборчої документації)

55282,6

 

47827,4

 

– придбання технічних засобів для організації та проведення відеоконференції, телекомунікаційного та іншого обладнання

8237,6

 

7132,0

 

– видатки для організації підготовки та проведення виборів на закордонних виборчих дільницях

2200,0

 

1395,3

 

2. Видатки, пов'язані з забезпеченням діяльності виборчих комісій

363741,4

 

342005,0

 

у тому числі:

 

 

 

 

– оплата праці членів виборчих комісій та залучених працівників

197063,9

 

196716,8

 

– нарахування на оплату праці

72436,0

 

72436,0

 

– предмети, матеріали, обладнання, інвентар

14156,3

 

14016,8

 

– оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

19035,6

 

18965,4

 

– оренда та експлуатаційні послуги

587,0

 

587,0

 

– поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання

48,1

 

48,1

 

– послуги зв'язку

4358,9

 

2463,6

 

– оплата інших послуг та інші видатки

76334,9

 

35236,5

 

– видатки на відрядження

1664,5

 

1457,8

 

– оплата комунальних послуг

77,0

 

77,0

 

     У межах наданих повноважень щодо підготовки та проведення виборів Президента України, з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів Центральною виборчою комісією були встановлені норми і перелік обладнання та інвентарю, необхідних для забезпечення роботи виборчих комісій з виборів Президента України, а також приблизний перелік послуг, що можуть надаватися виборчим комісіям, норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, інші витрати.

     Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України та схваленої Верховною Радою України, дотримуючись принципів прозорості та відкритості бюджетного процесу, Центральна виборча комісія повідомляє, що публічне представлення звіту про витрачання Комісією коштів Державного бюджету України у 2004 році відбудеться 27 квітня 2005 року о 15 годині в залі засідань Центральної виборчої комісії за адресою: площа Лесі Українки, 1.