Укр Eng
На головну | E-mail
 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК
брифінгів керівництва Центральної виборчої комісії
у день голосування 21 липня та 22 липня 2019 року

Місце проведення брифінгів – прес-центр ЦВК  (2 поверх).

21 липня 2019 року

11.00 – брифінг Голови Комісії
Оперативна інформація про:
• відкриття виборчих дільниць;
• присутність членів дільничних виборчих комісій на підготовчих засіданнях перед початком голосування, наявність кворуму;
• кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на момент початку голосування та кількість виборців, внесених до витягів із списків виборців для голосування за місцем перебування;
• можливі проблеми, надзвичайні події (у разі виникнення) тощо.

14.30брифінг заступника Голови Комісії
• кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (активність виборців) на виборчих дільницях, станом на 12 годину;
• активність виборців по регіонам з початку голосування;
• інші події, пов’язані з ходом голосування.

18.00 – брифінг секретаря Комісії
• кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (активність виборців) на виборчих дільницях, станом на 16 годину;
• активність виборців по регіонам з початку голосування;
• повідомлення про скарги, які надійшли до Комісії (у разі їх наявності).

23.00брифінг заступника Голови Комісії
• кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на момент закінчення голосування; 
• кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, на момент закінчення голосування;
• інформація про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях закордонного виборчого округу (у разі надходження).
Інформація про випадки порушень, які мали місце під час голосування, звернення до ЦВК та оперативне реагування на них, надзвичайні ситуації (у разі виникнення).

22 липня 2019 року

10.00 – прес-конференція за участю Голови Комісії, заступників Голови Комісії та секретаря Комісії щодо попередніх підсумків голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року (станом на 9.00 22 липня).

 

INDICATIVE TIMETABLE
of the CEC Senior Staff briefings on polling day
21 and 22 July 2019

VenueThe CEC Press Center (2nd floor).

July 21, 2019

11.00 - briefing of the CEC Chairperson
Current information on:
• Opening of polling stations;
• Attendance of precinct election commission members at preparatory sessions prior to the vote, quorum availability;
• Number of voters included in voter lists at polling stations when the voting started and the number of voters included in voter list extracts based on their actual location;
• possible problems, emergencies (if occurred), etc.

14.30 briefing of the CEC Deputy Chair
• Number of voters who received election ballots (voter turnout) at polling stations, as of 12:00;
• voter turnout by regions after the voting began;
• Other events related to the voting process.

18.00 - briefing of the CEC Secretary
• Number of voters who received election ballots (voter turnout) at polling stations, as of
16:00;
• voter turnout by regions after the voting began;
• reports of complaints received by the Commission (if any).

23.00briefing of the CEC Deputy Chair
• Number of voters included in voter lists at polling stations at the end of voting;
• Number of voters who received ballot papers at polling stations at the end of voting;
• information on the number of voters who received ballot papers at polling stations in a
foreign constituency (if available).
Information on cases of violations during voting, received by the CEC, reacting to it,
emergency situations (if occured).

July 22, 2019

10.00 - Press conference of the CEC Chairperson, Deputy Chair and Secretary on preliminary voting results of the Early parliamentary elections in Ukraine (as of 9:00, July 22).


Анонс

До уваги керівників засобів масової інформації!

ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ
журналістів, працівників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії на період підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Акредитації на заходи в Центральній виборчій комісії підлягають усі без винятку журналісти, працівники вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації, в тому числі й технічний персонал телерадіокомпаній. 

Для постійної акредитації журналістів, працівників ЗМІ при Центральній виборчій комісії на період підготовки проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року з виготовленням відповідних індивідуальних карток акредитації необхідно надіслати подання на ім’я Голови Центральної виборчої комісії Сліпачук Т.В. на адресу: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1.

У поданні вітчизняного ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи), завіреного печаткою, зазначаються:

- його повне найменування;
- дата і номер державної реєстрації;
- адреса редакції;
- адреса електронної пошти (за наявності);
- прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), працівника(ів) ЗМІ, стосовно якого(их) вноситься подання;
- номери засобів зв’язку.

У поданні зарубіжного ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи), завіреного печаткою, зазначаються:

- повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;
- адреса редакції;
- номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) журналіста(ів), працівника(ів) ЗМІ, стосовно якого(их) вноситься подання.

До подання додаються копії паспорта та документа, що засвідчує професійну належність (редакційне посвідчення, прес-карта) журналіста(ів), працівника(ів) ЗМІ, стосовно якого(их) вноситься подання.

У заявах журналіста, працівника вітчизняного або зарубіжного ЗМІ, які акредитовуються самостійно, зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові;
- адреса;
- номер засобу зв’язку;
- адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви журналіста, працівника вітчизняного або зарубіжного ЗМІ, які акредитовуються самостійно, додаються копії паспорта та документа, що засвідчує їхню професійну належність (редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта).

Для прискорення виготовлення карток скановані копії подання та необхідних документів можна надсилати на електронну пошту відділу взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Комісії:

press@cvk.gov.ua

VyrvaVA@cvk.gov.ua

TereshukOV@cvk.gov.ua

Контактні особи – Вирва Володимир Андрійович (телефон: 286-80-71) та Терещук Олена Валеріївна (телефон: 256-82-80).

Ситуативна акредитація (на окрему подію) можлива телефоном за вищезазначеними номерами.

Подання документів для постійної акредитації триватиме до 10 липня 2019 року.

До уваги керівництва телекомпаній!

Для розташування ПТС та іншої автомобільної техніки телеканалів на території двору Центральної виборчої комісії необхідно подати заявку з переліком відповідної техніки до 10 липня 2019 року  включно.

Примітка. Засідання Комісії, прес-конференції та брифінги за участю Голови Центральної виборчої комісії, заступників Голови, секретаря і членів Комісії відбуватимуться у прес-центрі Центральної виборчої комісії (2 поверх) або у залі засідань Комісії (6 поверх) за адресою: площа Лесі Українки, 1.

Вхід журналістів, працівників ЗМІ до Центральної виборчої комісії здійснюється відповідно до карток акредитації та списків, завірених у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, та обов'язкової  наявності документа, що засвідчує особу.

Аби потрапити до будівлі Комісії, слід пройти контроль на центральному під’їзді (вхід з площі Лесі Українки).

Під час контролю охорона перевіряє функціональні якості диктофонів, відеокамер та інших технічних засобів, необхідних для роботи.

З огляду, що означені процедури займають певний час, просимо заздалегідь з’являтися для їх проходження, із врахуванням вимог статті 14 Регламенту Центральної виборчої комісії, відповідно до якої особи, які мають право бути присутніми на засіданні Комісії, допускаються до зали засідань до початку засідання та під час перерви.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії

 

C/O Mass Media Senior Staff

PROCEDURE OF ACCREDITATION
within the Central Election Commission to be followed by journalists and media representatives during arrangements and conduct of the early parliamentary elections on July 21, 2019

Accreditation for the events at the Central Election Commission is mandatory for all of the representatives of national and foreign mass media personnel, including technical staff.

The long-term accreditation of journalists and media employees within the CEC during preparation and conduct of the early parliamentary election along with the issuance of relevant individual accreditation cards requires a submission of properly drafted application. The aforementioned application should be sent to the CEC address (1, Lesia Ukrainka Sq., Kyiv-01196) and addressed to the CEC Chairperson.

National media accreditation request must be drafted on an editorial letterhead, signed by a media chief of staff (or other authorized person), certified by a seal and contain the following:

 • Media full title
 • State registration number and date
 • Editorial Address
 • E-mail (if applicable)
 • Family name, name and patronymic (if applicable) of journalist(s), media employee(s) nominated
 • Phone numbers        

Foreign media accreditation request must be drafted on an editorial letterhead, signed by a media chief of staff (or other authorized person), certified by a seal and contain the following:

 • Media full title in Ukrainian, English and in a language of origin
 • Editorial Address
 • Phone numbers and e-mail of a correspondent unit/office in Ukraine (if applicable)
 • Family name, name and patronymic (if applicable) of journalist(s), media employee(s) nominated

Passport copy and professional ID (editorial / press card) of a journalist, media employee nominated are to be enclosed to the request.

Personal accreditation request of a national or foreign journalist and a media employee should contain the following:

 • Family name, name and patronymic (if applicable)
 • Address
 • Phone number
 • E-mail (if applicable) 

Passport copy and professional ID (editorial / press card or the one issued by a professional journalist association) are to be enclosed to the personal accreditation request of a national or foreign journalist and media employee.

            To facilitate and speed up the accreditation, please provide scanned copies of the request and other necessary documents to the following e-mail of the Commission media department:

press@cvk.gov.ua

VyrvaVA@cvk.gov.ua

TereshukOV@cvk.gov.ua

Contact persons: Vyrva Volodymyr (tel.: 286-80-71) and Tereshchuk Olena (tel.: 256-82-80).

Single-time accreditation (for a particular event) is possible as well over the above indicated phone numbers.

The deadline for a long-term accreditation submission is the 10th of July 2019.

C/O  TV Company Senior Staff!

Satellite trucks and other TV channel vehicles may be located in the front yard of the Central Election Commission upon mandatory submission of a request with the relevant machinery listed. Deadline is the 10th of July 2019.

Note. Commission sessions, press conferences and briefings held by the Central Election Commission Chairperson, Deputy Chairman, Secretary and the Commission members take place at the press center of the Central Election Commission, 2nd floor or in the Commission conference room, 6th floor (1, Lesia Ukrainka Sq., Kyiv-01196)

Journalists and media professional are allowed to enter the CEC premises upon presentation of the accreditation cards and according to the lists, approved by the mass media department of the Commission Secretariat. The identity documents are also to be shown at the entrance.

In order to get into the Commission premises one should pass a check point at the central entrance (entrance from Lesia Ukrainka Sqare).

When passing a check point the security officer inspects functional qualities of voice recorders, video cameras and other necessary equipment.

The requirements of Article 14 of the Central Election Commission Regulations provide for the right to attend the Commission session by entering the conference room only before the session begins and during the break. Taking into account the time frame needed to follow the procedures above, we ask you to arrive in advance for passing a check point.

Mass media department of the CEC Secretariat

 

Актуальна інформація
 

16.07.2019
5 днів до дня виборів: активна фаза роботи ОВК і ДВК

 

09.07.2019
До уваги кандидатів у народні депутати України в ОВО: відкриття рахунків виборчих фондів

 

01.07.2019
До уваги виборців! Реалізувати право голосу можливо, тимчасово змінивши місце голосування без зміни виборчої адреси

 

18.06.2019
До уваги кандидатів у народні депутати України в ОВО: відкриття рахунків виборчих фондів

 

06.06.2019
Передвиборна агітація: до відома політичних партій, які висуватимуть кандидатів, та осіб, які балотуватимуться кандидатами в депутати

 

31.05.2019
Тендерні закупівлі: інформаційна довідка щодо оголошених процедур під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України

 

31.05.2019
До відома політичних партій, які висуватимуть кандидатів, та осіб, які балотуватимуться кандидатами в депутати на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року

 

31.05.2019
До уваги керівників засобів масової інформації! Порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Центральній виборчій комісії на період підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

 

28.05.2019
Вибори Президента України 31 березня 2019 року. Аналітичний звіт

The election of the President of Ukraine on march 31, 2019. Executive Summary

 

23.05.2019
ЦВК буде діяти виключно в межах законодавства

 

03.05.2019
Перелік одномандатних виборчих округів для чергових виборів народних депутатів України 27 жовтня 2019 року

 

03.05.2019
Відомості про адреси місцезнаходження приміщень, які надаватимуться окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України на чергових виборах народних депутатів України 27 жовтня 2019 року

 
Громадянам України
 

Кабінет виборця

 

Як голосувати внутрішньо переміщеним особам і виборцям, виборча адреса яких відноситься до тимчасово окупованої території України

 

Як проголосувати не за зареєстрованим місцем проживання

 

Де можна ознайомитися з переліком виборчих дільниць

 

Хто має можливість проголосувати на виборах Президента України

 

Схема доступу до приміщень ЦВК для людей з інвалідністю

 
Наша адреса
 

01196, м.Київ, пл. Лесі Українки, 1
тел.+38 (044) 286-84-62
e-mail: post@cvk.gov.ua

Для отримання звернень громадян
e-mail: zvr@cvk.gov.ua

Для усних звернень громадян:
тел.+38 (044) 256-82-15

Телефони членів Центральної
виборчої комісії, керівників
структурних підрозділів

 
 
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Офіційний портал органів виконавчої влади України
 
© 1998-2019 Центральна виборча комісія